ಐದು ಜನರ ಪಾದವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು

0

ಐದು ಜನರ ಪಾದವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯದ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಇತರರಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವೈದಿಕ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಾಪ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಫಲಗಳ ಪಾಲುಗಾರನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇತರರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

1 ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪಾದವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮಾನವನ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

2 ಮಲಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾದವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಲಗಿದ್ದರೆ ಅವನ ಪಾದವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬಾರದು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವೈದಿಕ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಲಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರ ಪಾದವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

3 ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಯಾರೊಬ್ಬರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಯಾವುದೇ ಹಿರಿಯರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಹಿಂದಿರುಗಿದೆ ಕಾರಣ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪಾದವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬಹುದು

4 ಹೆಂಡತಿ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ ಪತ್ನಿಯು ತನ್ನ ಪತಿಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂಸಾರದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಆದರೆ ತಪ್ಪಿಯು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಪಾದವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮೋಡಗಳು ಸುಳಿದಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.

5 ಮಗಳ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗಳ ಪಾದವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳ ಬಾಲರೂಪವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ನೀವು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ ನಂತರ ನೀವು ಪಾಪಗಳ ಬಾಗಿಗಳಾಗುತ್ತೀರಿ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.