ಗುರುವಾರ ದಿನದ ಅರಿಶಿನದ ಪವಾಡ

0

ನಾವು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರದ ದಿನದಂದು ಅರಿಶಿಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪವಾಡಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಗುರುವಾರ ದಿನದ ಅರಿಶಿಣದ ಪವಾಡ..!! ಗುರುವಾರ ದಿನದಂದು ಅರಿಶಿಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಡುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪವಾಡಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ..??

ಗುರುವಾರ ದಿನವು ಭಗವಂತ ಮಹಾ ವಿಷ್ಟುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾದ ದಿನ. ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ತಾಯಿ ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯೂ ಒಲಿಯುತ್ತಾಳೆ. ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಮೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿಣವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವವರು ಸಹ ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅರಿಶಿಣದ ತಿಲಕವನ್ನು ಸಹ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಬರಹವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನವು ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಗುರುವಾರ ದಿನದಂದು ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಗಣೇಶ ದೇವರಿಗೆ . ತಿಲಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆನಂತರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ದೇವ ಗುರುವಾದ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಗುರುವಾರ ದಿನದಂದು ಅರಿಶಿಣ, ಹಳದಿಬಟ್ಟೆ, ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟಿಗಳ ಲಡ್ಡುಗಳು ಹಾಗೂ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಅರ್ಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ದಿನದಂದು ಬಾಳೆ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಗಿತ ಗೊಂಡಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಗುರುವಾರದಂದು ವಿಷ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಅರಶಿಣ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಮನಃ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

4 ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಗುರವಾರ ದಿನದಂದು ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಅರಿಶಿನದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ೦ತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ . ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಮಿರುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಗುರುವಾರದ ದಿನದಂದು ತುಂಡಾಗದ 5 ಅರಿಶಿಣದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆಯಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ದಯೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಅರಿಶಿಣ ನವನು ಯಾರು ತುಳಿಯದ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಿ ಹಾಗು ಮತ್ತೊಂದು ಅರಿಶಿನದ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.