ಹೆಣ್ಣಿನ ಹಣೆಯ ಭಾಗ ಅಗಲವಾಗಿದ್ದರೆ

0

ಹೆಣ್ಣಿನ ಹಣೆಯ ಭಾಗ ಅಗಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವಳು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೋಗುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಉದ್ದನೆಯ ಕೈ ಬೆರಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ತಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕತ್ತು ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಹೋದ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದಪ್ಪವಾಗಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ದುಂಡನೆಯ ಮುಖ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಲ್ಲಿನ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಇದ್ದರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೋದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲು ಬೆರಳು ಉದ್ದವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೂ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಪ್ಪಟೆ ಪಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಕಲಹ ನಡೆಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಸಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮುಖದ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ, ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೋಗುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ದೇವಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಆಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.