ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ 

0

ಪತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಪತ್ನಿಯರು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬಾರದು. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕಳೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆ ನಂತರ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಜೀವನವೇ ಅವಳ ಬದುಕಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಬಂದವಳನ್ನು ಪತಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮದುವೆಯು ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬದುಕುವ ಬದುಕು ಒಂದಾದರೆ ಮದುವೆ ನಂತರ ಬದುಕುವ ಬದುಕು ಇನ್ನೊಂದು.

ಮದುವೆ ಎನ್ನುವುದು ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮಿನನವಲ್ಲ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಗಮ. ಮದುವೆ ನಂತರ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜಗಳಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜಗಳಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು.
ಆದರೆ ಗಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ಯಾವು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಗಂಡ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಡುಗರು ಏಕೆಂದರೆ ಗಂಡನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬಹಳ ಶೃಂಗಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಪರಪುರುಷರ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು.

ಗಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಪರಪುರುಷನ ಜೊತೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಇದರಿಂದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಅವನನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಂಟೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲೇಬಾರದು. ಗಂಡ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಗೆಳತಿಯರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಾರದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಯಜ್ಞದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ತ್ರೀ ಒಬ್ಬಳ ಎಂದಿಗೂ ಕೊಡಬಾರದು. ಗಂಡ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ಹೋಮಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಬಾರದು.

Leave A Reply

Your email address will not be published.