ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

0

ನಾವು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ . ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿಧಿ – ವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸರಳವಾಗಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ…?

ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ದೈನಂದಿನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಪರಮ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸರಳ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಯುಗಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ವಿನಮ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಋಷಿಗಳ ಕಾಲದಿಂದ, ದೈನಂದಿನ ಪೂಜೆಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಈ ಪವಿತ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ವಿಧಾನವಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ…?

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪೂಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸು, ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಬದಲಾಗಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು, ಶ್ರದ್ಧೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶುದ್ದವಾದ ಮನಸ್ಸು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮುಝಾನೆ ಪೂಜೆ ನಡದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಿ- ವಿಧಾನ ತಿಳಿಯದೇ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ , ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವರನ್ನು ಹೀಗೆ ಪೂಜಿಸಿ.

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರ ಅರ್ಥ : ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಎಂದರೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಪೂಜಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾನವನಾಗಿ ಭೂವಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಅರಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು… ? ಮುಂಜಾನೆ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಪವಿತ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪೂಜೆಯು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಯುತ . ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ . ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಸಮಯವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಂತೆ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವೇದಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವರ ದೇಹವು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಂಜಾನೆ ಪೂಜೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಬಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಒಣಗಿಸಿ ಪೂಜೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಿ. ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಧರಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಗಾಗಿ ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಂತೆ , ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ದೋತಿ, ಶಾಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದಾತ್ತ .ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು
ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ : – ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ಶಾಂತಯುತ ಸ್ಥಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಗೊಂದಲ ಅಥವಾ ಗೊಂದಲ ರಹಿತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಮರದ ಮಣೆ ಅಥವಾ ಚಾಪೆಯ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ .

ನಂತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಷ್ಟು ನೀರು ಅಥವಾ ಗಂಗಾಜಲವನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ ನೀರನ್ನು ಕೈಯಯಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೊಜೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚಿಮುಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ.

ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಫೋಟೊವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುಬೇಕು .

ಪೊಜೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ.

ಇದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದ್ವೀಪವನ್ನು ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ಎರಡು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು .

ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಂತರ ಗಣೇಶ ಸ್ತೊತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಗುರು ಸ್ಫುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೊಜೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ವೇದಗಳ ದೇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುರುವಿಗೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನಿಡುತ್ತದೆ.

ಇದರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಶೋಕನವನ್ನು ಅಥವಾ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಓದಬಹುದು.

ಶ್ಲೂ ಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದೇವರಿಗೆ ಹೂವಿನ ಅಲಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ , ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಂತರ ಧೂಪದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ.

ಪೂಜೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪೂರವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ.

ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡುವವರು ಆಚಮನ ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಪೊಜೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಈ ಮೇಲಿನ ಸರಳ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೂಜೆಯ ಪೂರ್ಣ ಫಲವು ನಿಮಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಪೂಜೆ ವಿಧಿ- ವಿಧಾನ ಳಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.

Leave A Reply

Your email address will not be published.