ಸೌಂದರ್ಯ ಮಂತ್ರ ನೀವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೇ?

0

ಸೌಂದರ್ಯ ಮಂತ್ರ ನೀವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೇ? ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುಲಭ ಮಂತ್ರ. ಸೌಂದರ್ಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಸೌಂದರ್ಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಠಿಸಬೇಕು? ಮಂತ್ರವೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಶಬ್ದ, ಪದ ಅಥವಾ ಪದಗಳ ಪುಂಜ.

ಮಂತ್ರ ರೂಪಾಂತ ವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.’ಓಂ’ಎನ್ನುವುದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂತ್ರಗಳ ಆರಂಭ. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ.

ಮಂತ್ರ ಎಂದರೇನು? ಮಂತ್ರ ಎಂಬುದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದವಾಗಿದ್ದು ಮನ ಮತ್ತು ತ್ರ ಎನ್ನುವ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ ಮನೆ ಎಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಯೋಚಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ ಹಾಗೆಯೇ ತ್ರ ಎಂದರೆ ಸಾಧನ ಎಂದರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಂತ್ರವೆಂದರೆ ಚಿಂತನೆಯ ಸಾಧನ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ

ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯು ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವುದು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಹಲವಾರು ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರಿಗೂ ಅದರದೇ ಆದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾದರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಂತ್ರ ಯಾವುದು? ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭವೇನು? ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೌಂದರ್ಯ ಮಂತ್ರ “ಓಂ ಸೌಂದರ್ಯೋ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರದಾಯ ಸಿದ್ದಿಂ ದೇಹಿ ನಮಃ” ಸೌಂದರ್ಯ ಮಂತ್ರ ನೋಡಲು ಪಠಿಸಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರು ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಅತ್ಯಂತ ಗಣನೀಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸೌಂದರ್ಯವು ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತರಾಳದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊರ ಸೂಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಸೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ತಾವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಅದೆಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ನೋಟವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದೊಂದು ಹೋಲಿಸಲಾಗದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ದೇವತೆ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದಿರಿ ಎಂದು ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೇಳುವ ಸಮಯ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ನೀವು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಹಾಸನ ಬಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ನಂತರ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು 11 ಬಾರಿ ಪಠಿಸಿ.

ಸುಮಾರು 21 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಲಿಂಗ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಪಡಿಸಬಹುದು. ಸೌಂದರ್ಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ. 1.ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪಠಿಸಬಹುದಾದ ಮಂತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ.

ಮಂತ್ರದ ಪಠಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮುಖದ ಆಕರ್ಷಣೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಅನಗತ್ಯ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಮಂತ್ರ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು 21 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪಠಿಸಬಹುದು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವಳು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.