ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿ!

0

ಇಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ,

ಅದರ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪೇಜ್ ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ.ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಲು ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ: ನೀವು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನಂತರ ಹಸು ಮತ್ತು ಕರು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ನವಿಲು ಗರಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದರೆ ನೀವು ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಮನೆಯ ಬಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಅನ್ನು ಇಡಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪಟಿಕ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರ, ಇದನ್ನು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಂಪು ಪತ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೇತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.