“ಗಂಡ – ಹೆಂಡತಿ”ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ 

0

ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ 11 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು ಎಚ್ಚರ! ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಂಚದ ಕೆಳಗಿರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಯಾರು ಹಾಗೆಯೇ ಖಾಲಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗವನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡಲು ಬಯಸದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಇಡ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುವಂತೆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಏನಾದರೂ ಹಾಕುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಲೀ ವಾಸ್ತುಪ್ರಕಾರ ಇಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಾಸ್ತುತಜ್ಞರು. ತಪ್ಪಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಲನ್ನು ಇಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ಥಾನವು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿವೆ. ಆದರೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಂಚದ ಕೆಳಗಿರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಯಾರೂ ಹಾಗೆಯೇ ಖಾಲಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗವನ್ನೂ ಖಾಲಿ ಬಿಡಲು ಬಯಸದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಇಡ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೇ ವಾಸ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುವಂತೆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಹಾಕುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು? ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ನಷ್ಟಗಳೇನು ಎಂದರೆ

ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ದೇವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ಸತ್ತ ಹಿರಿಯರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಂಚದ ಕೆಳಗಿರುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡದಂತೆಯೂ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಇಡಬಾರದ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವೆಂದರೆ ಆಹಾರ. ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೇ ವಾಸ್ತುಪ್ರಕಾರ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತುತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೆಲವು ಅಡುಗೆ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಇಡಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವೂ ಒಂದು. ಅನೇಕ ಜನರು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ/ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಹಣವನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಪೊರಕೆ ಇಡುವುದು ತುಂಬಾ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಪೊರಕೆ ಇಡಬೇಡಿ. ಪೊರಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು.

ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ದೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಲೋಹದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಶೂಗಳು ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಗಾಜು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಇಡಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ವಾಸ್ತುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.

ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಇಡಬಾರದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಬಾರದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಜನರು ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಬೇಡದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಸಕ್ಕೆ ಹಾಕುವುದು ಅಪರೂಪ. ಒಂದಾನೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹರಿದ, ಬೇಡದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವಾಸ್ತುಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಇವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ವಾಸ್ತುದೋಷಗಳು ಮನೆಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು.

ಖಾಲಿಯಿರುವ ಸೂಟ್ಕೇಸನ್ನು ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಇಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಹುತೇಕರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತುಪ್ರಕಾರ ಖಾಲಿ ಸೂಟ್ಕೇಸನ್ನು ಹಾಸಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಇಡಬಾರದು.
ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಂಚದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.