ಹುಟ್ಟಿದ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತದೆ

0

ಹುಟ್ಟಿದ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿ- ಸಿಟ್ಟು, ಪೌರುಷ, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ

ವೃಷಭ ರಾಶಿ- ಅಧಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಆಲೋಚನೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ- ಚುರುಕುತನ, ವಾಯುವೇಗವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುವುದು.

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ- ಮಾನಸಿಕ ವೇದನೆ, ಹೆಚ್ಚು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು. ಸಿಂಹರಾಶಿ- ನಾಯಕತ್ವ, ಮುಂಚೆ ಹೆಜ್ಜೆ, ಗಾಂಭೀರ್ಯ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿ- ಆವೇಶ, ರೋಷ, ಧೈರ್ಯ, ಆಹಾರದ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಸಕ್ತಿ.

ತುಲಾರಾಶಿ- ಮೇಧಾವಿಗಳು, ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ- ದೂರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ, ಜಲ, ಸ್ವಭಾವ.

ಧನುರಾಶಿ- ಕೆಲವು ಸಲ ಬೇಗ ಆಲೋಚನೆ ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಸ್ಥಿರತೆ ಕಡಿಮೆ. ಮಕರ ರಾಶಿ- ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ, ಬಂಧು-ಬಳಗದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವ.

ಕುಂಭ ರಾಶಿ- ಆವೇಶ, ನಿಗ್ರಹ ಕಡಿಮೆ. ಮೀನ ರಾಶಿ- ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ, ಎಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನಾದರೂ ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.