ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಈ ದಿನ ಖರೀದಿಸಬೇಕು

0

ನಾವು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಯಾವ ದಿನ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ…
ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಈ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಬೇಕು….! ಕುಂಕುಮವು ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಯ ಸುಮಂಗಲಿ ತನದ ಅಥವಾ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸಂಕೇತ . ಶುಭ ಸೂಚನೆಯಾದ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಯಾವ ದಿನ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ….?
ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು….?ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ .ಕುಂಕುಮವು ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸುಮಂಗಲಿ ತನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ . ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುಮಂಗಲಿ ತನ ಅಥವಾ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ .

ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ .ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ , ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ , ಗಂಡನ ಆಯುಷ್ಯವು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ . ಮತ್ತು ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೃ ಷ್ಟವಂತ ನಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ .ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರದ್ದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಇವೆ. ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ …? ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ….? ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ , ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ….

1 .ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು …? ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಬೈ ತಲೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು . ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ನಂತರ , ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಮರೆ ಮಾಡಬಾರದು . ಪತಿಯ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು .

2 . ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು …? ಕುಂಕುಮವು ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸಂಕೇತ . ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಮಾತೃ ದೇವತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ತಾಯಿ ದೇವಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಹತ್ತಿರದ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಶುಭ . ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ , ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ . ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ದೇವಿಯ ಪಾದದ ಬಳಿ ಇಟ್ಟು , ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

3 . ಕುಂಕುಮ ಖರೀದಿಸಲು ಶುಭದಿನ. …? ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಶುಕ್ರವಾರವನ್ನು ಶುಭ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ .ಈ ದಿನವನ್ನು ಮಾತೃ.ದೇವತೆಯ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ಶುಕ್ರವಾರವೇ
ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ .

4 . ನಿಮ್ಮ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡಿ….? ನೀವು ಬಳಸಿದ ಅಥವಾ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗೂ , ಹಂಚಿ ಕೊಳ್ಳಬಾರದು . ನೀವು ಬಳಸುವ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ . ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ . ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕುಂಕುಮ ಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು .

5 . ಕುಂಕುಮವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ…? ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ .ಹಾಗೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ . ಬಡ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಯಾವುದೇ ವ್ರತ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬದಂದು ಸುಮಂಗಲಿಯರು ಬಳಸುವ ಇನ್ನಿತರೆ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ,

ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ , ಪತಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ .ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಮಾತೆಯ ಕೃಪೆಯು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಂಕುಮವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು , ಗೌರಿ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ , ನಂತರ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು . 6 .ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇರಬಹುದು , ಅಥವಾ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಇರಬಹುದು , ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಇರಬಹುದು. ಈ ಮೇಲಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ .

Leave A Reply

Your email address will not be published.