ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಫಲ

0

ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಫಲ1 ಶಿವ ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸು ಸಂಪತ್ತು 2 ವಿಷ್ಣು ವಿಜಯ ಮೋಕ್ಷ 3 ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ 4 ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ 5 ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬಲ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ 6 ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಿದ್ದಿ 7 ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಸಮೃದ್ಧಿ 8 ಸೂರ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ

ಖ್ಯಾತಿ 9 ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಳ 10 ಮಂಗಳ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಹಗೆತನ 11 ಬುಧ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ 12 ಗುರು ಹಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಗೌರವ 13 ಶುಕ್ರ ಸಂತೋಷ ಮದುವೆ ಭೋಗ 14 ಶನಿ ಆಯಸ್ಸು ಸಂಕಟದಿಂದ ಪಾರು 15 ರಾಹು ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆ ಅದೃಷ್ಟ 16 ಕೇತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ ನಮಸ್ಕಾರ

Leave A Reply

Your email address will not be published.