ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪದೆ ಕೇಳಿ

0

ನಾವು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ . 1 . ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರವೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸಬೇಕು.

2 . ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ . 3 . ಹಾಲು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗದೆ ಇರಲು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗದೆ ಇರುತ್ತದೆ .

4 .ಊಟ ಮಾಡುವ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ಶುಭ್ರ ಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ನೊಣಗಳ ಕಾಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ . 5 . ಸಕ್ಕರೆ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಲವಂಗ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು .

6 . ಕಿಚನ್ ಸಿಂಕಿನ ಒಳಗೆ ನೆಫ್ತಲಿನ್ ಬಾಲ್ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಜಿರಳೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 7 . ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಾದ ಮೊಸರನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ .

8 . ಕಿಚನ್ ಸಲ್ಫ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂದಿಯನ್ನು ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಹುಳುಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 9 . ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಉರಿದು ಹೊಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ . 10 . ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕೊಡಬೇಕು.

Leave A Reply

Your email address will not be published.