ಪುರುಷರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಟ್ಟುಗಳು

0

ಪುರುಷರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಟ್ಟುಗಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಮನಸಾರೆ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಆಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರು ತುಂಬಾ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಅಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಒಂಟಿತನವಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಂತೈಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವರು ಯಾರು ಅವಳನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅವರು ಅವರಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿ ಚೆಂದವಾಗಿ ಕಾಣುವುದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆಕಸ್ಮಾತ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ

ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯೂ ನೀವು ಹೇಳುವ ಸಿಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಗೆ ನಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅವರು ಹುಡುಗರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಳೆತನ ಬೆಳೆಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಿಳೆಯೇ ಮಹಿಳೆಗೆ ಶತೃ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅವರು ತುಂಬಾ ಬಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಟ್ಟೆಯೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಕೊರಗುತ್ತಾರೆ.
ಅವರು ಅವರ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದರೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದರೂ ಹುಡುಗಿ ನಿಮಗೆ ನಿಜ ಹೇಳಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಆಗಲೇ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅವರು ಗಡ್ಡಮೀಸೆ ಇರುವ ಹುಡುಗರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹುಡುಗರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.