ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಆಧರಿಸಿ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ

0

ನಾವು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಆಧರಿಸಿ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ . ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಮೂಲಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು . ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀರಾ . ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ವಿಧವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ನಿಖರವಾದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ .
ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಜೀವನದ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹಾಗೂ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.

ಯಾರಾದರೂ ಸರಿ 1- 10-19 ಹಾಗೂ 28 ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ , ಅವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಅಷ್ಟನ್ನೂ ಕುಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದರೆ, ಅವರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ .ಇವರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ . ತಮ್ಮ ಮಾತೇ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಗರ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ . ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೂರ್ಯನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಅದೃಷ್ಟದ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಇದ್ದವರಿಗೂ ಅಥವಾ ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರೂ ಸಹ ಸೂರ್ಯನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ . 1 – 10- 19- 28 ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಥವಾ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಬರುವವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 25 ನೇ ವಯಸ್ಸು ದಾಟಿದ ನಂತರ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. 25 ರ ನಂತರ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ, ತಮ್ಮ 28 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ 28 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಹಾಗೆಯೇ 2 – 11 – 20 – 29 ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಆಗುತ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಅಷ್ಟನ್ನೂ ಕೂಡಿದರೆ , ಎರಡು ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದರೆ, ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ 2 ಆಗುತ್ತದೆ. ಇವರ ಗುಣ, ಸ್ವಭಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ, ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ , ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯವರೆಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ,

ಮತ್ತೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಿಂದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ವರೆಗೆ ಬಹಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ .ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ . ಯಾರನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ . ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಇವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ . ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಗುಣ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಎರಡು ಇದ್ದವರು ತಮ್ಮ 23ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ . ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಇವರಿಗೆ 23ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ .

ಹಾಗೆಯೇ 3 – 12 -21- 30 ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಅಷ್ಟನ್ನೂ ಕೂಡಿದಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಬರುವವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ . ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಆಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ .ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಕೂಡಿದಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಬರುವ ಶೇಕಡಾ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಜನರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಆಗುತ್ತಾರೆ .ವಯಸ್ಸು ಮೂವತ್ತರ ತನಕ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜೀವನವಾದರೆ, ವಯಸ್ಸು 30 ರ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಇವರು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ . ಬಹಳ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ . 30 ದಾಟಿದ ನಂತರ ಇವರು ಅನೇಕ ರೀತಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ .

ಹಾಗೆಯೇ 4 -13- 22 – 31 ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಬಂದರೆ , ಇವರಿಗೆ 31ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಶತ್ರು. ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ನಾಲ್ಕು ಇದ್ದವರಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ಶತ್ರು ಆಗಿರುತ್ತದೆ .ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದ ಗೊಂದಲಗಳು , ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸದಾ ಇವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸು ಇವರದಾಗಿರುತ್ತದೆ .ಇವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇವರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ .

ಹಾಗೆಯೇ 5 – 14 – 23 ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ 5 ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ 5 ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ 5 ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ 5 ಇದ್ದವರು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಒಂದಿದ್ದರೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಹೊರಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಇವರು ಸದಾ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ

ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಟಕೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವತಹ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಯೂ ಕೂಡ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ . ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಇವರು ಒಳಗೊಂಡು ಹೊರಗೊಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ 23ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ .23ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ .

ಹಾಗೆಯೇ 6 – 15 – 24 ನೇ ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಕೂಡಿದಾಗ 6 ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದರೆ, ಇವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಹ ಗೋಡೆಯ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವ ಇವರದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ . ಇವರು 24ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ . ಇವರು 24 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ .

ಹಾಗೆಯೇ 7- 16- 25ನೇ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಕೂಡಿದಾಗ 7 ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುವವರು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡದೆ ಏನನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ .ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಇವರು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ . ಇವರು ಸದಾ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ .ನಂತರ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ .ಇವರು ತಮ್ಮ 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ 25 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ .ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ .

ಹಾಗೆಯೇ 8 – 17 – 26 ನೇ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಕೂಡಿದಾಗ 8 ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಯಾರೂ ಏನೂ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ , ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸು ಇವರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ತನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು ,ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯನ್ನು ಇವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ . ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಹಠವನ್ನು ಇವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ . ಇವರು ತಮ್ಮ 26ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ .

ಹಾಗೆಯೇ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 9 – 18 – 17 ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಕೂಡಿದಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಬಂದರೆ, ಇವರು ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಕೋಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೇಗ ಕೋಪ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ . ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅದೃಷ್ಟ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ .ಒಬ್ಬರ ಮಾತನ್ನೂ ಇವರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ .ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ . ತಮ್ಮ 27 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಆಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಯಾವ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡಿ ಬಂದು , ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಆಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಯಶಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಂದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.