ತಂದೆ – ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಲಹೆ

0

ನಾವು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಂದೆ – ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಲಹೆ ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ . ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಡಿ . ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಲೆಕ್ಟರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ , ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ , ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು . ಆದರೆ ಅವರು ಗಂಡ , ಹೆಂಡತಿ , ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ , ಸೊಸೆ, ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ .

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಬಿಡಿ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಟುಂಬ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ತಪ್ಪದೆ ಕಲಿಸಿ .ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಮುಗ್ಧವಾದ ಹುಡುಗಿಯ ಬದುಕನ್ನು ನರಕ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗನ ಜೀವನವನ್ನು ನರಕ ಮಾಡಿದರೆ , ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ದ್ವೇಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಥ ಹ ಮಕ್ಕಳು ಇವರು , ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಏನೇ ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಕೂಡ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ . ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಡಿ . ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ . ಅದೇ ತರಹ ಒಬ್ಬರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ .

ಕೆಲವರು ಮದುವೆಯಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ . ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ , ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರುತ್ತದೆ , ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು … ಮದುವೆ ಆದರೆ ಎರಡು ಆತ್ಮಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ಆಗುವುದು .

ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸು ಆಗುವುದು . ಎರಡು ಹೃದಯಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಹೃದಯ ಆಗುವುದು .ಎರಡು ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಭಾವನೆ ಆಗುವುದು .ಎರಡು ಜೀವಗಳು ಕನಸುಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಕನಸಾಗುವುದು . ಎರಡು ಕಷ್ಟಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುವುದು . ಎರಡು ನೋವುಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ನೋವು ಆಗುವುದು . ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಂಬಂಧದ ಮುಖಾಂತರ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು .

Leave A Reply

Your email address will not be published.