ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ

0

ಮುಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೆರುವಾಗ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಡ್ಗ ಇಂದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ ಬೈಯುತ್ತಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾಡಬಾರದು. ಬೇರೆಯವರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಡಿ ಅನ್ನ ಬಡಿಸುವಾಗ ಚೆಲ್ಲದಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು

ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದೆಯುವುದು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿವುದು ಮಾಡಬಾರದು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಜಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಎಣಿಸಬೇಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೋಂಬೇರಿತನ ಮಾಡಬಾರದು ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು ತಾಳಿ ಸರಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು

Leave A Reply

Your email address will not be published.